294A Trần Phú, P. 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hình ảnh
Thông tin Nhà hàng Tâm Châu
Địa chỉ 294A Trần Phú, P. 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại 0633 710 804
Bản đồ đường đi
Giới thiệu