Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hình ảnh
Thông tin Hồ Bảo Lộc
Địa chỉ Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Tên khác Hồ Đồng Nai
Bản đồ đường đi
Giới thiệu

Hồ Đồng Nai là hồ lớn thứ hai sau hồ Nam Phương của thành phố Bảo Lộc. Trên bờ hồ là khách sạn dâu tằm tơ hay còn gọi là Seri Hotel.