Địa điểm công cộng

Quốc Lộ 20, Lộc Nga, Bảo Lộc
390 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Bảo Lộc
Nguyễn Trãi, Lộc Thanh, Bảo Lộc
149 Lê Lợi, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng
715 Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng