Danh lam thắng cảnh

Quốc lộc 20, Bảo Lộc
Lý Thái Tổ, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Lý Thường Kiệt, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Quốc lộ 20, Địa phận Lâm Đồng