UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định 835/QĐ-XPVPHC “Xử phạt vi phạm hành chính về pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Liên Phước” (gọi tắt là Công ty Liên Phước ) - chủ đầu tư dự án chợ Bảo Lâm, huyện Bảo Lâm. Công ty này có trụ sở tại thành phố Bảo Lộc, đã có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, Công ty Liên Phước phải nộp phạt tổng số tiền 316 triệu đồng, bao gồm: không thực hiện chương trình quan trắc môi trường và giám sát môi trường; không xây lắp, không vận hành công trình xử lý môi trường như đã cam kết theo Đề án đã phê duyệt; không niêm yết nội quy, quy định giữ gìn vệ sinh chung ở nơi công cộng; không có đủ công trình vệ sinh công cộng, phương tiện, thiết bị thu gom chất thải và phạt gấp 2 lần đối với đối tượng vi phạm là tổ chức.

Quyết định còn buộc Công ty Liên Phước có biện pháp khắc phục hậu quả là phải thực hiện xây dựng hạng mục công trình theo đúng Đề án cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và hoàn thành trước 30/7/2016.

ĐẠO PHAN
,