UBND huyện Di Linh vừa cho biết, thực hiện Tháng Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm toàn huyện. Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại xã Hòa Ninh đã phát hiện, tịch thu trên 350kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cụ thể, tại cơ sở kinh doanh thực phẩm Thủy Hợp, đoàn đã phát hiện 109kg thực phẩm gồm: chim cút, tim, bao tử,... không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ sở kinh doanh bò bê Thành Đạt, đoàn đã phát hiện 22kg tim, đùi gà không rõ nguồn gốc và hơn 2,5 tạ thịt bò, bê không có dấu kiểm dịch. Ngoài ra, cả 2 cơ sở trên đều không có sổ ghi chép nhập, xuất nguyên liệu; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ hộ kinh doanh và người chế biến không có giấy tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở kinh doanh thực phẩm chưa đảm bảo được vệ sinh...
Đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở kinh doanh, đồng thời tịch thu toàn bộ số thực phẩm để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.


DIỄM THƯƠNG ,