Công an TP. Đà Lạt cho biết đã tạm giữ và tiến hành lập biên bản với 6 người đang thực hiện hành vi lôi kéo du khách đến các cơ sở kinh doanh hàng đặc sản, mứt tại TP. Đà Lạt. Trong quá trình kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động chèo kéo, “cò mồi” du khách đến vựa mứt, đoàn kiểm tra đã phát hiện 4 cơ sở kinh doanh mứt, đặc sản Đà Lạt là Trung Thành, Hoàng Thắng, Đại Lợi và Tâm Duyên thuê “cò” lôi kéo du khách đến với lò mứt.
Theo đoàn kiểm tra, khi bị cơ quan chức năng phát hiện, các cơ sở này đã ký cam kết với Công an TP. Đà Lạt không sử dụng “cò” tiếp thị lôi kéo tranh giành khách nhưng trên thực tế vẫn tái phạm.
Công an TP. Đà Lạt cho biết, sẽ lập biên bản và đề nghị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở tái phạm.
VĂN BÁU ,