Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016 ở Lâm Đồng vừa được bổ sung nguồn vốn trung ương hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất tại 66 thôn thuộc 37 xã trên địa bàn toàn tỉnh.
Trong đó, mỗi huyện có từ 7 - 10 xã được hỗ trợ từ 3 - 5 tỷ đồng là Lâm Hà, Đơn Dương và Di Linh. Còn lại gồm 13 xã thuộc các huyện Đam Rông, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên, mỗi xã được hỗ trợ từ 250 - 750 triệu đồng. Riêng việc duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng cũng được ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 32 xã thuộc 10 huyện của tỉnh Lâm Đồng, với tổng số kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng.
Cụ thể, huyện Đam Rông và huyện Bảo Lâm được thụ hưởng mức hỗ trợ nhiều nhất với mỗi huyện từ 466 - 490 triệu đồng; 2 huyện nhận mức hỗ trợ thấp nhất là Đơn Dương (150 triệu đồng) và huyện Đạ Tẻh (164 triệu đồng).

VŨ VĂN
,